asml biking team
 

Wielrennen is een mooie sport, en dat wilt u graag zo lang mogelijk zonder problemen blijven doen. Sportmedisch begeleiding zorgt er voor dat u zonder al te veel problemen lekker kunt blijven fietsen en er vooral van kan genieten. Omdat ASML de gezondheid van haar leden hoog in het vaandel heeft staan is men de samenwerking met SportMáx (Máxima Medisch Centrum) aangegaan onder de naar Clubzorg


Sporten en bewegen

Als u te maken krijgt met klachten, als uw prestaties achteruit gaan, of als u behoefte heeft aan sportmedisch advies, is het fijn om snel terecht te kunnen bij specialisten die verstand hebben van sport en ervoor kunnen zorgen dat u zo snel mogelijk weer op de fiets zit. Ook door middel van sportmedisch onderzoek en keuringen kunnen eventuele gezondheidsrisico’s vaak tijdig worden aangepakt en kan een trainingsadvies op maat worden gemaakt. Naast de reguliere keuring met inspanningstest wordt hierbij ook een statische fietspositiemeting gedaan en wordt een trainingsadvies gegeven.


ASML speelt in op de mogelijkheden die er zijn en is de samenwerking met SportMáx aangegaan. SportMáx is de sportgeneeskunde afdeling van het Máxima Medische Centrum. Sinds kort heeft SportMáx ook een vestiging op het Sportcomplex Eindhoven Noord. In samenwerking met de gemeente Eindhoven bieden zij Clubzorg aan.


Wat is Clubzorg?

Clubzorg is een gezondheidservice voor verenigingen en bestaat uit voorlichting, educatie en sportmedische begeleiding. Door Clubzorg moeten blessures worden voorkomen. De sporter (die klachten heeft) herstelt sneller doordat hij of zij snel de weg weet te vinden binnen het veld van de sportgezondheidszorg.


Sportmedische diensten vanuit SportMáx

SportMáx is de verzamelnaam voor de sportgeneeskunde vanuit Máxima Medische Centrum. SportMáx heeft zijn sporen verdiend met begeleiding van (top)sporters en is een officieel SCAs gecertificeerde Sportmedische Instelling (SMI). Niet alleen blessurebehandeling, blessurepreventie en sportmedische keuringen vallen binnen het pakket; maar ook dynamische fietspositiemeting en gericht advies, sportfysiotherapie, sportcardiologie, sportorthopedie en sportdiëtetiek . Een team van alle benodigde disciplines staat hier klaar. Van sportartsen, sportpodologen, sportorthopeden, sportfysiotherapeuten tot sportdiëtisten. Alle leden van ASML kunnen zich nu, zonder verwijzing van de huisarts, rechtstreeks wenden tot de specialisten van SportMáx.


Voordelen van Clubzorg voor leden van ASML:


  1. -Snelle diagnose en behandeling van blessures door sportmedische specialisten

  2. -Bij een groepsaanmelding (van meer dan 10 personen) voor een sportkeuring wordt er een staffelkorting van 10% gegeven. Deze wordt uitgekeerd aan de clubkas. U sponsort dus uw club en uw gezondheid.

  3. - Voorlichting en educatie op de club en via de website over verschillende sportmedische onderwerpen.


Vergoeding

De meeste mensen krijgen sportmedische zorg geheel of gedeeltelijk vergoed in het aanvullende pakket zonder eigen risico. Voor wat betreft de vergoedingen heeft SportMáx op de eigen site een link opgenomen naar de vergoedingen voor sportzorg, waarin voor elke verzekeraar is opgenomen waar de vergoeding uit bestaat. Kijk hiervoor op de site van SportMáx: Tarieven SportMáx


Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SportMáx: tel: 040-888 86 88 of bel gratis 0800-BLESSURE (0800-25377873).